นายรุ่ง  คักกันหา

ประธาน

นางสุกัญญา คักกันหา

ที่ปรึกษา

นายประสงฆ์ บุญสุข

ที่ปรึกษา

ที่อยู่ : 513 หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
โทร.091-0725616

Address : 513 Village No. 4, Tambon San Sai, Amphoe Mueang Chiang Rai Chiang Rai Province 57000
Tel.091-0725616